Menneskene

 oog og ledKnut Skagen

Advokat

E-post: ks@advokatskagen.no
Mobil: 907 25 311

Advokat Knut Skagen tok juridisk embetseksamen i 1986. Han har praksis fra Finansdepartementets skattelovavdeling, og 4 års erfaring som dommer ved Tønsberg tingrett.

Egen advokatpraksis i Tønsberg ble startet i 1993, og han har siden dette drevet en allsidig praksis med særlig vekt på kontraktsrett, fast eiendom og familie-arv-skifte. Han er en av Vestfold tingretts faste bostyrere, og har bred erfaring innen tvisteløsning og prosedyre.

Som mangeårig medlem og leder av Advokatforeningens disiplinærutvalg for Vestfold, Buskerud, Telemark og Oppland har han også god innsikt i etiske problemstillinger.

Advokat Knut Skagen er i dag leder av Kontrollkommisjonen for psykiatrien i Vestfold, et verv han har hatt siden år 2009.

 

Utdanning:

  • 1986 – Universitetet i Oslo, juridikum- sjørett spesialfag

 

Praksis:

  • 1993 – p.t.      Egen advokatpraksis
  • 1989 – 1993   Tønsberg tingrett – dommerfullmektig – konstituert byrettsdommer
  • 1987 – 1989   Finansdepartementet – Skattelovavdelingen

Verv:

  • 2009 – p.t.       Leder av Kontrollkommisjonen for Psykiatrien i Vestfold
  • 2002 – 2010    Leder av Advokatforeningens disiplinærutvalg
  • 1998 – 2002    Medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg

Heidi Thorin

Advokatassistent DNA
Medhjelper eiendom / oppgjør

E-post: ht@advokatskagen.no
Telefon: 33 30 80 20

 

Heidi Thorin arbeider med saksbehandlingsoppgaver hovedsakelig innen konkurs, dødsbo og fast eiendom. Hun har bakgrunn fra Tønsberg byrett samt erfaring innen styrearbeid og økonomi.