Minnefond

 Marthe Schilling Marthinsens Minnefond

Marthe Schilling Marthinsen, født 08.08.1989, var datter av May-Liz Schilling Marthinsen og Rune Nordahl Marthinsen. Under ferieopphold i Thailand julen 2004 omkom både Marthe og hennes mor May-Liz da området ble truffet av en tsunami. Tsunamien tok mange menneskeliv og skapte et voldsomt kaos over store landområder.

Rune Nordahl Marthinsen overlevde ulykken. I år 2005 testamenterte han bort all sin formue til barne- og ungdomsarbeid på Nøtterøy i Færder kommune, primært lokalisert i Bergan krets vel. Arven skulle forvaltes via en stiftelse eller legat. Selv døde han i august 2020, og på bakgrunn av hans testament er det opprettet en stiftelse med navn «Marthe Schilling Marthinsens Minnefond» som skal ivareta Rune Nordahl Marthinsens testamentariske gave til barn og unge.

Årlige utdelinger fra stiftelsen kan beløpe seg til totalt kr 500.000,-.
Dette kan fordeles på et eller flere forskjellige prosjekter / til forskjellige søkere.

Styret i Minnefondet består i dag av Knut Skagen, Tore Langås og Nils Petter Johansen.

 Søknad skal sendes til:

       Marthe Schilling Marthinsens Minnefond
       v/advokat Knut Skagen
       Pb 10, 3101 Tønsberg.

Søknadsfrist er innen den 31. mars hvert år.

(Vedtekter, søknadsfrist og veiledning kan lastes ned nedenfor)

 

                                                                        …

 

I år 2022 ble det innlevert søknader for 14 forskjellige prosjekter. Stiftelsen innvilget tildelinger til følgende prosjekter:

1          Nøtterøy Fotball – anleggelse av 3er baner.  Tilskudd kr 50.000,-

2          Nøtterøy Fotball – utstyr generelt; fotballer, drakter, små-mål, kamp bager, mm.  Tilskudd kr 50.000,-

3          Bergan Vel – anleggelse av murkant rundt skøytebane.  Tilskudd kr 10.000,-

4          Torød Skole FAU – anleggelse av klatrepark.  Tilskudd kr 100.000,-

5          Nøtterøy Skolekorps – støtte til nye notepermer.  Tilskudd kr 20.000,-

6          Nøtterøy Idrettsforening – anleggelse av skate- og scooteanlegg.  Tilskudd kr 250.000,-

 

 

 

Vedtekter

Søknadsskjema

Veiledning